Részlet Geeta S. Iyengar, Rita Keller, Kerstin Khattab
Iyengar Yoga in der Menopause című könyvéből

 

1.1.2 Menopauza, mint átalakulási folyamat

Ismerjük a menopauzával kapcsolatban a hormonháztartás és a női nemi szervek változásait.

De a menopauza több ennél, átmenet lépcsőfoka, amely során az ember, mind mentálisan, mind pszichológiai értelemben érettebbé válhat és a „régi bőrét” levetheti.

Ezek a folyamatok, az érés, az átalakulás, különböző életszakaszainkban történhetnek. Így lehet például a pubertás kor, a házasság, az anyaság és a menopauza ennek az átalakulásnak ciklusai.

Néhány kultúrában, például az antik görögben, a menopauza szó nem használatos. Helyette a „klimax” kifejezést használják, ami „létrafokot” jelent. Ezt a kifejezést férfiakra és nőkre egyaránt alkalmazzák, és valóban azt fejezi ki, amit igazából jelent.

Azt jelenti, hogy a szervezet minden hetedik évben megváltozik, tehát a 7., 14., 21., 28., 35., 42., 49., 56. és 63. évek után. A görögök különösen fontosnak tartják a 35., 49. és a 63. életkort.

Mi a társadalmunkban hajlamosak vagyunk a menopauzát veszteségként értelmezni, vagy akár az öregedéssel asszociálni, sőt egy bizonyos betegségfajtának is tekinthetjük, amit természetesen semmi esetre sem jelent. Az ájurvédában a változásokat a menopauza természetes megnyilvánulásainak tekintik.

Nem minden nő boldogtalan a termékenység és az anyává válás lehetőségének elvesztésétől, ami 45-50 éves korban várható. Ebben a korban a legtöbb nő számára a „Mindenképpen Gyereket szeretnék!” fejezet már lezárult. Sokan közülük nem is kívánják már, hogy tovább játsszák az anyaság kihívásokkal teli, fárasztó szerepét. A legtöbb nő felismeri az önmegvalósítás lehetőségét és boldog amiatt, hogy gyermekei elkezdik élni önálló életüket. De sokszor hajlamosak magukat bizonyos szereppel, feladattal azonosítani

„…Sok nő a személyazonosságát a feleség szerepében találja meg, majd még inkább az anyaságban fedezik fel magukat- kizárólag úgy működnek és élnek, mint anya. De a személyazonosságnak ez a módja nem közvetíti feléjük a tiszta én tapasztalatait… aminek súlyos következményei vannak…”*

Mivel az alszemélyiségek valójában csak az Énnel – a belső maggal – összefüggésben érthetőek meg teljes egészében, alapvetőek az Én meghatározása szempontjából.

Assagioli (1965) ezt az egészséges önbizalomként és akaraterőként határozza meg. Nem azok a különböző szerepek vagyunk, amit az életben játszunk, hanem tanúk, megfigyelők, tervezők, RENDEZŐK. Az Én a Rendező az emberben. Rá lehet szoktatni, hogy az összes különböző szerepeinket, jellemvonásainkat egy irányított és különálló tudatközpontból szabályozza, kezelje. A való világban sokszor nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt megtegyük, mert el vagyunk veszve saját érzelmeinkben, elménkben, kívánságainkban, szülői, szeretői szerepünkben, vagy a szakmai tevékenységeinkben.

 

A jóga szerszám ehhez az önmegvalósításhoz… Az Önvaló felismeréséről, a valódi személyazonosságra találásról, az értelemben és érzelmekben történő csapongás lenyugtatásáról van szó, hogy felismerjük valódi önmagunkat, megtaláljuk igazi személyiségünket…

Patandzsali szerint a léleknek, értelmünknek, szellemünknek és a szerveinknek együtt kell működniük, hogy megvalósíthassuk önmagunkat.

A keresés három lépésben megy végbe:

Az első lépcső a bahiranga szádhaná  (külső keresés)

Bahiranga szádhaná – törekvés a külső tisztaságra**

A test a lélek temploma.

Ahogy egy tiszta templom igaz gondolatokat hív elő, a tiszta test is tiszta elméhez vezet, ezért megfelelő lakhelye az Önvalónak.

A Yogasikupanisad az alábbiakban összegzi a test tisztán tartásának fontosságát:

A test a templom és a lélek benne Siva. Ezért tedd le tudatlanságod, szeresd a tested és úgy tekints rá, mint az istenek lakhelyére.

Deho devalayah proktaha sa jivaha kevalaha shiva Tyajedajnananirmalyam soham bhavena pujayet
(Y.Up.) 1, 168

Isten tőkének adta nekünk a testet, hogy megvalósíthassuk önmagunkat. Ahogy egy ravasz üzletember használja tőkéjét céljai elérésének érdekében, ugyanígy kell óvatosan, aprólékosan edzenünk testünket a jama (kerülendő mentális attitűd és cselekvés), niyama (kívánatos cselekvés és attitűd), ászana (testtartás) és pránájáma (lélegzés tudománya) elvei alapján. Egészséges, stabil állapotba kell hoznunk és ebben az állapotban is tartanunk.

Az önmegvalósítás első lépése abban áll, hogy szervezetünket tisztán és szabadon tartjuk bármilyen betegségtől. Ez a bahiranga szádhaná – törekvés a külső tisztaságra.

Patandzsali szerint a léleknek, értelmünknek, szellemünknek és a szerveinknek együtt kell működniük, hogy megvalósíthassuk önmagunkat.

A keresés három lépésben megy végbe. Második lépés:

Antaranga szádhaná – törekvés a belső tisztaságra

Ha elértük a test tisztaságát, a következő lépés a szellem tisztaságának megtartása. Ehhez meg kell érteni szellemünk működését. A külvilágról való ismeretszerzéshez az elme öt érzékszervet használ: orrot, nyelvet, szemet, fület és a bőrt. Az elme követelményeket állít fel, és a szervek eleget tesznek ezeknek. A tisztítási folyamat nagy segítség, ha arról van szó, hogy az elmét és az érzékszerveket kontrolláljuk.

Az elmének hat ellenségét ismerjük: vágy, harag, kapzsiság, kísértés, büszkeség és a féltékenység.

Ahhoz, hogy ezeket, az önmegvalósításunk útjában álló ellenségeket legyőzzük, különös jelentőséggel bír a pránájáma (légzéskontroll) és a pratjáhára (érzékek visszavonása) gyakorlata.

A Hathajóga pradípiká a következőképpen hangsúlyozza a légzés fontosságát:

Ha mozog a lélegzet, az elme is mozog, ha mozdulatlan, az elme is mozdulatlanná válik.
Hogy a jógi szilárddá váljon, hajtsa a lélegzetet uralma alá.
Cale vate calam chittam niscale niscalam bhavet Yogi sthanutvamapnoti tato vayum nirodhayet.
(Hathajóga pradípiká) II/2

Továbbá ezt állítja:

Az elme az érzékek ura, az elme ura pedig a lélegzet. A lélegzet ura a feloldódás, a feloldódás pedig a benső hangon alapul.
Indriyanam mano natho manonathastu marutaha Marutasya layo nathaha sa layo nadamashritaha
(Hathayoga Pradipika) II/29

A benső tisztaság tehát az érzékek és az elme ellenőrzés alá vonásával érhető el, ami magától személyes önkontrollhoz vezet.
És ezek után a gyakorló készen áll, hogy megtegye a következő lépést.

 

*Assagioli R. Psychosynthesis. A Manual of Principles and Techniques, New York: Hobbs, Dormann & Company; 1965

**A tisztaság mind mentális, mind fizikai szinten értendő