Gluscevic Hajnal

“Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”
Weörös Sándor

Egy olyan életszakaszomban kezdtem el jógázni, mikor úgy éreztem, hogy kártyavárként omlik össze az addigi életem….Eltelt jó pár év, és magam is rácsodálkoztam, hogy te jó ég, milyen jelentéktelenné váltak az akkor nagyon is súlyos, fájdalmas  mindennapok.
Lassan a JÓGA az életem részévé vált, belekúszott a nap 24 órájába…
A JÓGA… maga lett az élet! És különösen akkor került ” új megvilágításba”,…
mikor megismerkedtem B.K.S. Iyengar munkásságával. Lenyûgözött és kiváncsivá tett az erôteljesebb elmélyülés irányába. Ezért végeztem el az oktatóképzést is…ezért gördítem ki nap mint nap a matracot, hogy megtapasztaljam ezt a csodát!!

A jóga sok mindenre megtanított és tanít ma is, folyamatosan formál, terel az úton, közösséget, barátságokat, tanítványokat, hiteles oktatókat ad.

“Hatalmas jutalom és számtalan áldás vár rád, ha életedet a belsô útnak szenteled”.
B.K.S Iyengar